Pangolins ควรได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญสูงสุดในการอนุรักษ์ในประเทศจีนโดยมีเขตสงวนธรรมชาติตั้งอยู่ในที่อยู่อาศัยที่สำคัญของภูเขา นี่เป็นข้อความของนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาการลดลงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศจีนตอนใต้ พืชที่มีเกล็ดถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมป่าที่ถูกค้ามนุษย์มากที่สุดในโลก การวิจัยพบว่าตัวเลขลดลงกว่า 50% ในช่วงสามทศวรรษ

Continue Reading