สตรีของชนเผ่า Himba ในนามิเบียยังคงประดับร่างของพวกเขาด้วยเม็ดสีผสมกับไขมันสัตว์ Maoris ในนิวซีแลนด์น้ำมันปลาผสมกับดินเหลืองเพื่อวาดเรือแคนูสงครามของพวกเขาและหยุดไม้จากการอบแห้งออก ที่นี่ในอังกฤษ ochcher ถูกใช้เพื่อรักษาผ้าแล่นเรือบนเรือประมงเก่า ศิลปินยุคโบราณจะต้องเก็บเกี่ยวและแปรรูปเม็ดสีดิบก่อนที่จะมีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

Continue Reading